sobota, 20 lipca 2024
Regulamin

1. Nagrania umieszczone w Singlowym Serwisie Dream Music (Serwis) są własnością Dream Music Sp. z o.o. Są to nagrania przeznaczone do odtwarzania przez radio w ramach promocji radiowej tych nagrań.
2. Serwis jest udostępniany stacjom radiowym. Każda stacja radiowa wyznacza osobę upoważnioną do korzystania z Serwisu. Osoba ta zwana jest w dalszej części Regulaminu Użytkownikiem Serwisu.
3. Użytkownik Serwisu rejestrując się w Serwisie otrzymuje unikalną nazwę użytkownika (login) i hasło dostępu do Serwisu.
4. Hasło dla celów bezpieczeństwa może ulegać zmianie.
5. Hasło nie może być udostępniane osobom trzecim.
6. Nagrania umieszczone w Serwisie są udostępniane bezpłatnie i tylko dla zarejestrowanych w nim Użytkowników Serwisu.
7. Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym Regulaminie, wykorzystanie nagrań zamieszczonych w Serwisie wymaga oddzielnej zgody.
8. Dream Music Sp. z o.o. ma prawo zablokować login każdego Użytkownika Serwisu bez podania przyczyny.
9. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę i upoważnia Dream Music Sp. z o.o. do przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych przez Dream Music Sp. z o.o. tylko dla celów prowadzenia Serwisu.
10. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korekty.
11. Dream Music Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany sposobu i warunków korzystania z Serwisu.


Nagrania umieszczone w Singlowym Serwisie Wytwórni są własnościa Dream Music
Udostępniane bezpłatnie - tylko dla zarejestrowanych w Serwisie dziennikarzy radiowych, przeznaczone do promocji radiowej. Wszelkie inne wykorzystanie bez zezwolenia zabronione.
Regulamin - Kontakt